search
 
עבור לסל הקניות
אין מוצרים בסל הקניות
דף הבית >> תנאי שימוש ותקנון - אתר האינטרנט של "האחים מוניס בע"מ"

תנאי שימוש ותקנון - אתר האינטרנט של "האחים מוניס בע"מ"

מבוא

לקוח נכבד, חברת האחים מוניס בע"מ מודה לך, כי החלטת לעשות שימוש באתר האינטרנט שלה לרבות רכישת מוצרים ו/או הזמנת שירותים באמצעות אתר.

האחים מוניס בע"מ הינה חברה המספקת באמצעות אתר האינטרנט שלה ולא רק באמצעותו, חלקי חשמל לכל סוגי הרכבים וכן חלקי חילוף מכאניים וכיו"ב וכן התקנת המוצרים באמצעות צדדים שלישיים אחרים לרבות מוסכים.

בטרם תחליט לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באמצעותו ו/או לקבל שירותים כאמור, אנו ממליצים לך לקרוא את האמור בתקנון זה.

השימוש באתר זה כמו גם רכישת המוצרים וקבלת השירותים, מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. היה ואינך מסכים לאמור בתקנון זה, חלקו או כולו לרבות תנאי מתנאיו, הנך מתבקש בזאת בכל לשון של בקשה שלא לעשות שימוש באתר.

שינוי התקנון

האחים מוניס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידי פעם בפעם את האמור בתקנון וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי כאשר התנאים החדשים, באם יהיו, יחייבו מרגע מועד פרסומם בתקנון.

שימוש באתר

השימוש באתר מהווה את הסכמתך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד התכנים שבאתר.

מובהר, כי יכול ויהיו באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או למאמרים ו/או כתבות ו/או קישורים אחרים כאשר בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינם אחראים לקישורים אלה ו/או לאמור בהם ו/או אמינותם כאשר ללקוח לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/ואו תביעה בגינם.

הגבלת פרטיות – חברת האחים מוניס לא תעביר ביוזמתה או שלא ביוזמתה את נתוני לקוחותיה לכל צד ג' שהוא.

לקוח אשר יפר תנאי מתנאי תקנון זה ישפה את בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או רווח ו/או כל הוצאה אחרת וזאת מבלי לגרוע מזכותם של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לכל סעד שעפ"י הדין.

התנאים לביצוע רכישות ו/או הזמנת שירותים באמצעות אתר האינטרנט

באמצעות אתר זה עומדת לך הזכות לבצע קנייה של מוצרים ו/או שירותים אשר מפורסמים באתר מעת לעת. יובהר, כי המחירים המצוינים באתר אינם סופיים כאשר בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ רשאים לשנותם מעת לעת כאשר רק במועד ההזמנה הסופי יקבע מחירו הסופי של המוצר.

המוצרים ו/או סוגי השירותים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד. כאשר במידה ויתגלו אי דיוקים בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים, לא יישאו בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.

מובהר, כי כל עוד לא אושרה ההזמנה באופן סופי, הנך ראשי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה.

מובהר, כי התשלום באמצעות האתר הינו אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף למועד ההזמנה ו/או העסקה ולא בשום צורת תשלום אחרת כאשר ההזמנה תחשב לסגורה וזאת רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי.

במידה ולאחר קבלת אישור סופי לרכישת המוצר ו/או השירותים, יבקש הלקוח את ביטול ההזמנה, הוא יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.

יצוין ויודגש, כי במועד שליחת ההזמנה לידי בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לרכישת המוצרים ו/או השירותים, הנך מתחייב בזאת, כי הפרטים שנמסרו על ידך, לרבות שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מס' כרטיס אשראי, מס' סלולארי ו/או כל פרט אחר הנדרש לשם ביצוע ההזמנה, הינו נכון ומדויק כאשר מסירת פרטים חלקיים ו/או לא מלאים עלולים להוביל לביטול ההזמנה ולבעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תהיה כל מחויבות בגין ההזמנה וזאת אך ורק לאחר שיימסרו פרטים נכונים.

מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי אי מסירת פרטים נכונים ביודעין, עלול להוביל להגשת תלונה במשטרת ישראל ו/או להגשת תביעה ו/או נקיטה בכל הליך משפטי שיימצא לנכון על ידי בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ.

הלקוח נותן את אישורו ו/או הסכמתו, כי במועד מסירת פרטיו לשם רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות אתר זה, רשאים בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ להכניסו לרשימת הלקוחות של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ והוא מאשר להם לשלוח לו באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר, עדכונים בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים של האתר ו/או לרבות מבצעים ו/או הנחות וכיו"ב.

אספקת המוצר

הזמנת המוצרים ו/או השירותים אשר תתקבלנה ותאושרנה עד השעה 16:00 אחה"צ בימים בימים א'-ה' תסופקנה תוך 7 ימי עסקים לרוב חלקי הארץ וזאת כפי שיפורט באתר.

מובהר, כי מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים כפוף למקרה של עיכובים בשל כוח עליון, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ.

זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב). למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים ובעלי האתר אינם מתחייבים כי כל המוצרים ו/או השירותים יסופקו באותו מועד. במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודה מזהה בפני השליח. במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח, מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך.

הלקוח יחויב בדמי משלוח כפי שיפורט באתר במועד ההזמנה וזאת בהתאם לאזורים השונים.

שיטות המשלוח ישתנו בהתאם להגבלות שינוע המוצר ויפורטו בעת תהליך ההזמנה.

המוצרים יסופקו בשיטות הבאות: איסוף עצמי, דואר שליחים ודואר רשום.

דמי הטיפול בין השיטות ישתנה בהתאם לצורכי השינוע.

מתן שירות

האחים מוניס בע"מ מתחייבת לתת את השירות האיכותי והטוב ביותר כאשר נציגיה עומדים לרשות הלקוח בין השעות 08:30 - 16:30 אחה"צ בכדי ליתן מענה לכל שאלה ו/או בעיה שקיימת ללקוח.

ביטול העסקה או ההזמנה

הלקוח יהיה רשאי לבטל את הרכישה שבוצעה באמצעות האתר וזאת בכתב בלבד בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר כאשר מובהר, כי לא ניתן יהיה לדרוש את החזרת המוצר אשר נתכלה ו/או שנעשה בו שימוש ו/או שאריזתו נפתחה ו/או מוצר שסופק במיוחד עבור הלקוח שבאמצעות האתר.

לקוח שיבקש לבטל את העסקה שבאמצעות האתר עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שקיבל למוצר אותו דרש במועד ההזמנה, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם בגין המוצר וזאת בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול בכתב. מובהר, כי האמור לעיל הינו בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

אחריות בגין המוצרים המוצגים באתר האינטרנט

האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים באתר, חלה אך ורק על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על ידי האחים מוניס בע"מ ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידי האחים מוניס בע"מ.

במידה ובעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ יידרשו ליתן פיצוי בגין המוצר, לא יהיה גובה הפיצוי מעבר למחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח כאשר מחיר המוצר יהיה המועד בו נרכש המוצר על ידי הלקוח.

בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, ובתוכנה והיא לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

במידה ובעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיו"ב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתם של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא האחים מוניס בע"מ בכל אחריות ו/או נזק כלפי הלקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תהיה אחראית בגין נזקים שנגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש במוצר פגום ו/או להא תהיה אחראית בגין נזקים שייגרמו ללקוח בשל איחור ו/או אי אספקה של המוצר ו/או טיבו/ם ו/או בגין הרכבת המוצר.

סמכויות שיפוט והדין

בכל מחלוקת שתתגלע בין הלקוח לבין בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לרבות בעניין השימוש באתר או באשר לתנאי התקנון ו/או בהקשר למוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידי מפעילי האתר ובכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין למפעילי האתר ולפעילות האתר תהא לבתי המשפט בתל-אביב סמכות שיפוט ייחודית לדין במחלוקת.


מבוא
לקוח נכבד, חברת האחים מוניס בע"מ מודה לך, כי החלטת לעשות שימוש באתר האינטרנט שלה לרבות רכישת מוצרים ו/או הזמנת שירותים באמצעות אתר.

האחים מוניס בע"מ הינה חברה המספקת באמצעות אתר האינטרנט שלה ולא רק באמצעותו, חלקי חשמל לכל סוגי הרכבים וכן חלקי חילוף מכאניים וכיו"ב וכן התקנת המוצרים באמצעות צדדים שלישיים אחרים לרבות מוסכים. 

בטרם תחליט לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באמצעותו ו/או לקבל שירותים כאמור, אנו ממליצים לך לקרוא את האמור בתקנון זה.

השימוש באתר זה כמו גם רכישת המוצרים וקבלת השירותים, מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. היה ואינך מסכים לאמור בתקנון זה, חלקו או כולו לרבות תנאי מתנאיו, הנך מתבקש בזאת בכל לשון של בקשה שלא לעשות שימוש באתר.

שינוי התקנון
האחים מוניס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידי פעם בפעם את האמור בתקנון וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי כאשר התנאים החדשים, באם יהיו, יחייבו מרגע מועד פרסומם בתקנון.

שימוש באתר
השימוש באתר מהווה את הסכמתך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד התכנים שבאתר.

מובהר, כי יכול ויהיו באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או למאמרים ו/או כתבות ו/או קישורים אחרים כאשר בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינם אחראים לקישורים אלה ו/או לאמור בהם ו/או אמינותם כאשר ללקוח לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/ואו תביעה בגינם.

לקוח אשר יפר תנאי מתנאי תקנון זה ישפה את בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או רווח ו/או כל הוצאה אחרת וזאת מבלי לגרוע מזכותם של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לכל סעד שעפ"י הדין.

התנאים לביצוע רכישות ו/או הזמנת שירותים באמצעות אתר האינטרנט
באמצעות אתר זה עומדת לך הזכות לבצע קנייה של מוצרים ו/או שירותים אשר מפורסמים באתר מעת לעת. יובהר, כי המחירים המצוינים באתר אינם סופיים כאשר בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ רשאים לשנותם מעת לעת כאשר רק במועד ההזמנה הסופי יקבע מחירו הסופי של המוצר.

המוצרים ו/או סוגי השירותים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד. כאשר במידה ויתגלו אי דיוקים בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים, לא יישאו בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. 

מובהר, כי כל עוד לא אושרה ההזמנה באופן סופי, הנך ראשי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה.

מובהר, כי התשלום באמצעות האתר הינו אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף למועד ההזמנה ו/או העסקה ולא בשום צורת תשלום אחרת כאשר ההזמנה תחשב לסגורה וזאת רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי.

במידה ולאחר קבלת אישור סופי לרכישת המוצר ו/או השירותים, יבקש הלקוח את ביטול ההזמנה, הוא יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.

יצוין ויודגש, כי במועד שליחת ההזמנה לידי בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לרכישת המוצרים ו/או השירותים, הנך מתחייב בזאת, כי הפרטים שנמסרו על ידך, לרבות שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מס' כרטיס אשראי, מס' סלולארי ו/או כל פרט אחר הנדרש לשם ביצוע ההזמנה, הינו נכון ומדויק כאשר מסירת פרטים חלקיים ו/או לא מלאים עלולים להוביל לביטול ההזמנה ולבעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תהיה כל מחויבות בגין ההזמנה וזאת אך ורק לאחר שיימסרו פרטים נכונים.

מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי אי מסירת פרטים נכונים ביודעין, עלול להוביל להגשת תלונה במשטרת ישראל ו/או להגשת תביעה ו/או נקיטה בכל הליך משפטי שיימצא לנכון על ידי בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ.

הלקוח נותן את אישורו ו/או הסכמתו, כי במועד מסירת פרטיו לשם רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות אתר זה, רשאים בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ להכניסו לרשימת הלקוחות של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ והוא מאשר להם לשלוח לו באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר, עדכונים בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים של האתר ו/או לרבות מבצעים ו/או הנחות וכיו"ב.

אספקת המוצר
הזמנת המוצרים ו/או השירותים אשר תתקבלנה ותאושרנה עד השעה 16:00 אחה"צ בימים בימים א'-ה' תסופקנה תוך 7 ימי עסקים לרוב חלקי הארץ וזאת כפי שיפורט באתר.

מובהר, כי מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים כפוף למקרה של עיכובים בשל כוח עליון, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ.

זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב). למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים ובעלי האתר אינם מתחייבים כי כל המוצרים ו/או השירותים יסופקו באותו מועד. במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודה מזהה בפני השליח. במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח, מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך.

הלקוח יחויב בדמי משלוח כפי שיפורט באתר במועד ההזמנה וזאת בהתאם לאזורים השונים.

מתן שירות
האחים מוניס בע"מ מתחייבת לתת את השירות האיכותי והטוב ביותר כאשר נציגיה עומדים לרשות הלקוח בין השעות 08:30  - 16:30 אחה"צ בכדי ליתן מענה לכל שאלה ו/או בעיה שקיימת ללקוח.

ביטול העסקה או ההזמנה
הלקוח יהיה רשאי לבטל את הרכישה שבוצעה באמצעות האתר וזאת בכתב בלבד בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר כאשר מובהר, כי לא ניתן יהיה לדרוש את החזרת המוצר אשר נתכלה ו/או שנעשה בו שימוש ו/או שאריזתו נפתחה ו/או מוצר שסופק במיוחד עבור הלקוח שבאמצעות האתר.

לקוח שיבקש לבטל את העסקה שבאמצעות האתר עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שקיבל למוצר אותו דרש במועד ההזמנה, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם בגין המוצר וזאת בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול בכתב. מובהר, כי האמור לעיל הינו בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

אחריות בגין המוצרים המוצגים באתר האינטרנט
האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים באתר, חלה אך ורק על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על ידי האחים מוניס בע"מ ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידי האחים מוניס בע"מ.

במידה ובעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ יידרשו ליתן פיצוי בגין המוצר, לא יהיה גובה הפיצוי מעבר למחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח כאשר מחיר המוצר יהיה המועד בו נרכש המוצר על ידי הלקוח.

בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, ובתוכנה והיא לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

במידה ובעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיו"ב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתם של בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא האחים מוניס בע"מ בכל אחריות ו/או נזק כלפי הלקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לא תהיה אחראית בגין נזקים שנגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש במוצר פגום ו/או להא תהיה אחראית בגין נזקים שייגרמו ללקוח בשל איחור ו/או אי אספקה של המוצר ו/או טיבו/ם ו/או בגין הרכבת המוצר.

סמכויות שיפוט והדין
בכל מחלוקת שתתגלע בין הלקוח לבין בעלי האתר ו/או האחים מוניס בע"מ לרבות בעניין השימוש באתר או באשר לתנאי התקנון ו/או בהקשר למוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידי מפעילי האתר ובכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין למפעילי האתר ולפעילות האתר תהא לבתי המשפט בתל-אביב סמכות שיפוט ייחודית לדין במחלוקת.


 

Powered by SimplyAd

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים